Kontakt!

 
 
 
 
 
har tomt
har bygglov
har egna ritningar
vill ha hjälp att rita helt eget hus!
vill ha nyckelfärdigt!
vill bygga lite själva (inomhus)
vill endast köpa materialsats/väggelement
 
 
 

DAVID SCHANKS

Arkitekt

PETER JACOBSSON

Säljare / Projektutveckling

Marcus Hjertsteds

Mark / Montage

ARMANDS SILS

Produktion